Мэдээ мэдээлэл
  • Номын сангийн нээлт

    Монгол болон БНСУ-ын БСШУСЯ-ны соёлын салбарын хамтын ажиллагааны хүрээнд 2019 оны санхүүжилт хийх ажлын төлөвлөгөөнд хийгдэж байгаа БНСУ-аас санхүүжүүлсэн “Бая...
  • Хамран сургах тойрог

    НБГ-ын даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/44 тоот тушаалаар батлагдсан Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад суралцах суралцагчдын хамран сур...